دست نوشته از طرف مدیریت:  علاقمندان به همکاری در هر زمینه ای می توانند با استفاده از لینک های زیر ابتدا در سایت پونیشا (نیروی کار مجازی) ثبت نام کرده و در صورت تمایل به صورت شخصی و یا با همکاری مجموعه ما مبادرت به انجام پروژه ها نمایند. این افراد به خاطر داشته باشند که در حین ثبت نام در قسمت معرف نام golara را بنویسند تا مدیریت بتواند فعالیت ها و رزومه های ایشان را بررسی و دنبال نماید. مجموعه ما از دوستان حرفه ای با کیفیت کار بالا و خوش قول در زمان بندی پروژه ها به صورت نیروی استخدامی تمام وقت درخواست همکاری خواهد کرد.